Regressions Healing

Går du runt med känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut? 
Tänk att bara få vara sig själv och känna inre frid, lugn, lycka och en go självkänsla. 
Tidigt formas vi genom arv och miljö och skapar olika mönster.

Relationer, familj, vänner och skola, press och prestation kan driva dig till att vara någon du egentligen inte är. Detta kan skapa oro, osäkerhet och rädslor som i sin tur ger dålig självkänsla & självförtroende. Dessa mönster går att lösa upp och läka. 

Regression & healing är både för dig som har en avsikt och för dig utan avsikt som bara i ren nyfikenhet vill prova-på.

Med Regression menas att man förflyttar sig i tiden, antingen i nuvarande liv eller till tidigare liv. Med hjälp av healingen balanseras din kropp och hjälper till att öka läkningsprocessen samt ger ökad energi och kraft.

Under Regressionssessionen kan du få hjälp med att finna mönster, svar och läka. Det kan tex vara att frisläppa stress, ångest och depression. Bryta ett livsmönster, se sitt livsmönster men även fysiska problem som smärta och olika symtom. Trauman, släppa rädsla mm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ordet regression är lånat från grekiskan och betyder återupplevelse eller tillbakagång. Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar eller känslor antingen från nuvarande liv eller ifrån ett tidigare liv. Metoden är en mycket effektiv behandling för att komma tillrätta med olustkänslor, för att förbättra sina relationer, öka sin självkännedom eller för att få klarhet i olika beteenden som man har.
 
Att göra en eller flera regressioner är en spännande inre resa, där du också kan komma tillbaka i tidigare liv. Oavsett vad man har för tro om tidigare liv, så fungerar denna terapiform mycket bra om man vill bli fri från destruktiva beteenden, känslor och även fysiska smärtor.

Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.
 
Behandlingen tar ca 60-90 min, allt sker i lugn och rofylld miljö. Det är du som är i fokus och får den tid du behöver.
 
Vad kan jag bli hjälpt med i en regression?
Det kan ta bort rädslor och fobier
Det kan förbättra Dina relationer
Det kan minska Din stressnivå
Det kan reducera eller ta bort smärta, skuld och ångest
Det kan förlösa negativa känslor som Du har förträngt
Det kan förstärka Din inre styrka och självkänsla
Regressionen ger Dig bättre självläkningsförmåga genom att Du lär känna Dig själv bättre
Detta och mycket mer kan regressionsterapi göra för dig!
 
Hur går en Regression till?
Vi pratar först om vad du vill med denna behandling. Därefter leder jag dig till en djup avslappning. Jag kombinerar behandlingen med Reiki healing genom att hålla mina händer på dina axlar och överföra healingenergin för att du lättare ska kunna slappna av. Du är hela tiden medveten om vad som händer och befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. I detta tillstånd har du tillgång till dina minnen ”cellminnen”. Var du hamnar i Regressionen beror på var i tiden blockeringen du söker efter kommer ifrån. Jag leder dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever. Vi har hela tiden en kommunikation och du tar varje steg framåt frivilligt i processen. Det gäller även om du i ett skede ej vill gå vidare för att övervinna en blockering utan väljer att avbryta. Att göra en Regression för första gången kan bli en stark upplevelse och många upplever att de får en annan syn på livet och på döden. När Regressionen är klar pratar vi om dina upplevelser. 


Pris: ca 90 min 750:-