Life Alignment är en holistisk healingteknik, en form av energimedicin där energiarbete och samtal kombineras. 

Allt vi upplevt i livet ligger lagrat i det undermedvetna. De flesta upplevelser har vi bearbetat men vissa upplevelser kan sätta sig som energiblockeringar i kroppen. 

Genom att använda oss av  muskeltest och arbete med pendel hittar vi fram till grundorsaken till dina energiblockeringar så att de kan lösas upp på cellnivå. För att hjälpa till att balansera kroppen används särskilda magnetkort sk, vortexkort som hjälper kropp och själ att läka på ett kraftfullt sätt.

Det kan till exempel handla om olika trauman, negativa mönster, blockeringar som känslomässiga problem, stressproblematik, smärta, rädslor, självsabotage, dålig självkänsla, självförtroende och hinder av olika slag.

När en blockering i kroppen uppstår stryps energiflödet. När blockeringen släpper ökar livsenergin och energin flödar bättre och vi mår bättre.

Många klienter upplever en förändring och lätthet efter en behandling.

Jag håller nu på att utbilda mig inom denna teknik och erbjuder just nu elevbehandlingar till ett reducerat pris.
75- 90min 700:-